31947210_10155559202611313_1489507530269786112_n.jpg

 

文章標籤

珊卓拉時尚美甲 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

31562260_10155544657941313_1721156462530527232_n.jpg

 

文章標籤

珊卓拉時尚美甲 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

31284255_10155536620871313_1622112592539418624_n.jpg

珊卓拉時尚美甲造型【5月行事曆】

美甲師休假日

文章標籤

珊卓拉時尚美甲 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

31472570_10155544484476313_3031784081005215744_n.jpg

 

文章標籤

珊卓拉時尚美甲 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

30714962_10155520954231313_6835226283039784960_n.jpg

 

文章標籤

珊卓拉時尚美甲 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

28167341_10155396014066313_9045810931295406170_n.jpg

 

文章標籤

珊卓拉時尚美甲 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

28379698_10155396014121313_4302312549832628975_n.jpg


文章標籤

珊卓拉時尚美甲 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

30743691_10155524413006313_9151724101092507648_n.jpg

夏天快到了,天氣也越來越熱
夾腳拖&涼鞋開始出動
水水們開始來保養腳丫丫
不然沒整理一下
露出來實在太害羞啦!!

文章標籤

珊卓拉時尚美甲 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

30712048_10155520996396313_7451137186130296832_n.jpg

文章標籤

珊卓拉時尚美甲 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()